O nevidomých

Přečtěte si o tom, jak se žije se zrakovým postižením a jak si lidé vzájemně pomáhají.

Vzdělávání žáků a studentů se zrakovým postižením je možné v ČR od mateřské školy až po studium na vysokých. V předškolním a školním věku se mohou vzdělávat ve speciálních mateřských a základních školách i na speciálních středních školách pro zrakově handicapované, nebo mohou být tito žáci integrováni ve výuce na běžných mateřských, základních i...

pomalu končí listopad. S jeho koncem se blíží Advent i vánoční svátky. S těmi se úzce pojí nejen cukroví, koledy v rádiu, pohádky v televizi a setkání přátel i příbuzných, ale samozřejmě také dárky. K jejich zabalení i popsání, komu jsou určené, si nyní můžete koupit jmenovky, čímž vykonáte dobrý skutek. V supermarketech Kaufland si od pondělí 22....

Lidé s těžkým zrakovým postižením mají naději na snazší používání platební karty. Komu za tento posun mohou vděčit? Společnost Master cart vyvinula platební kartu Touch cart. Ta je přizpůsobená speciálním potřebám svých budoucích uživatelů s těžkým zrakovým postižením. Na běžných platebních kartách chybí reliéfní embosování. Bez něj jejich nevidomý...

Sdružení Okamžik je organizace pro lidi se zrakovým postižením. Snaží se propojit "svět" nevidomých a slabozrakých osob se "světem" vidící společnosti, nebo-li začlenit lidi se zrakovým postižením mezi vidící osoby. Ty blíže seznámit s problematikou nevidomých a slabozrakých lidí, aby lépe chápali jejich případné nesnáze, související se zrakovou...

Nedlouho před Listopadem se u nás začala ustavovat raná péče - ta v roce 2020 slaví 30 let svého oficiálního založení. První skupina rodin a poradců rané péče byla nesmírně semknutá, šlo často o osobní přátelství. Když děti začaly vyrůstat z věku spadajícího pod ranou péči - v případě pouhé zrakové vady od narození do čtyř let a v případě...

Pan Miroslav Michálek je nevidomý spisovatel a lektor. Ve své lektorské činnosti se věnuje seznamování dobrovolníků s problematikou těžkého zrakového postižení, hlavně nevidomosti. V psaní se věnuje líčení života nevidomých osob, které ve své tvorbě vykresluje reálně jako obyčejné lidi - nejsou to ani chudáci, ani hrdinové. Píše humorným a...