O nevidomých

Přečtěte si o tom, jak se žije se zrakovým postižením a jak si lidé vzájemně pomáhají.

Sdružení Okamžik je organizace pro lidi se zrakovým postižením. Snaží se propojit "svět" nevidomých a slabozrakých osob se "světem" vidící společnosti, nebo-li začlenit lidi se zrakovým postižením mezi vidící osoby. Ty blíže seznámit s problematikou nevidomých a slabozrakých lidí, aby lépe chápali jejich případné nesnáze, související se zrakovou...

Pan Miroslav Michálek je nevidomý spisovatel a lektor. Ve své lektorské činnosti se věnuje seznamování dobrovolníků s problematikou těžkého zrakového postižení, hlavně nevidomosti. V psaní se věnuje líčení života nevidomých osob, které ve své tvorbě vykresluje reálně jako obyčejné lidi - nejsou to ani chudáci, ani hrdinové. Píše humorným a...

Nedlouho před Listopadem se u nás začala ustavovat raná péče - ta v roce 2020 slaví 30 let svého oficiálního založení. První skupina rodin a poradců rané péče byla nesmírně semknutá, šlo často o osobní přátelství. Když děti začaly vyrůstat z věku spadajícího pod ranou péči - v případě pouhé zrakové vady od narození do čtyř let a v případě...