Rubrika P. Fuksové

Přečtěte si příspěvky o zrakovém postižení "očima" nevidomé osoby. 

Individuální plán by měl skloubit to, co již klient zvládá (osobní profil), a jaké má cíle (pracovní profil). Výsledkem je plán, jak cílů dosáhnout.

Stalo se mi to jednou večer. Tenkrát jsem ještě měla zbytky zraku v pravém oku. Na levé oko jsem již neviděla vůbec. Bylo mi tenkrát už 14 let. Měla jsem tehdy zrovna dlouhou chvíli, proto mě napadlo zredukovat různorodý obsah veliké trojdílné skříně ve svém studentském pokoji. Byly v ní věci mých rodičů i moje. Vlastně jsem ani přesně nevěděla,...

Když jsme já a rodiče po mém čtvrtém roce života již nemohli využívat pomoc střediska rané péče, navázali moje rodiče kontakt s SPC, tedy se speciálně pedagogickým centrem. Z něj nás tehdy začala dvakrát za rok navštěvovat tyflopedka. Jezdila do mateřské školy, do které jsem tou dobou chodila. Místo toho, aby v ní s mými učitelkami řešila můj...

Poté, co moje již druhá asistentka na střední škole v průběhu mého třetího ročníku opustila tohle své zaměstnání, získala jsem už třetí středoškolskou asistentku. Ze začátku jsem s ní byla spokojená. V té době byla totiž celkem příjemná a snažila se být mi při výuce nápomocná podle mojí momentální potřeby, jak to vyžadovalo tohle její zaměstnání....

Se svým nástupem do druhého ročníku střední školy jsem získala novou asistentku, jestliže ta moje první středoškolská asistentka mně ani mým učitelům nevyhovovala. Tato moje druhá středoškolská asistentka byla jen o 4 roky starší než jsem já. Mimo to měla submisivní i klidnou povahu jako mám já. Díky těmto třem shodám jsme si hned dobře sedly. V...