Rubrika P. Fuksové

Přečtěte si příspěvky o zrakovém postižení "očima" nevidomé osoby. 

Kromě kulturního vyžití, zaměřeného na sluch - varhanní koncerty nebo znění zvonu ve věži kostela či zvonkohry, mám zkušenost i s "čichovými" kulturními akcemi. Těmi myslím vánoční trhy a pravidelné návštěvy litoměřických kostelů kvůli tamním varhanním koncertům. Ty kostely v Litoměřicích od svého dětství navštěvuji s rodiči za tímto účelem čtyři....

Od malička mám silný vztah ke kulturním akcím typu koncerty varhanní i chrámové hudby. Nikdy jsem na jejich vizuální jevy, jako slabozraká, příliš neviděla a teď jsem zcela nevidomá. Proto jsem i zde využívala vždy hlavně sluch, když nepočítám slovní komentář od rodičů. Ti tyto akce navštěvují se mnou. Mimo kulturní akce si ráda vychutnávám i...

Po čtyřech letech studia na střední škole v místě svého bydliště, kde jsem byla integrovaná, mě čekal tamní poslední ročník. V tomto pátém ročníku jsem již měla maturovat. Byl to rozložený čtvrtý ročník na dva roky. V "prvním" čtvrtém ročníku jsem si uzavřela ty školní předměty, ze kterých jsem neměla maturovat. Ve "druhém" čtvrtém ročníku jsem...

Na střední škole jsem opět byla integrovaná. Také tato škola, kde jsem studovala, naštěstí byla v místě mého bydliště. Na ni jsem přišla již nevidomá. Na všechny školní předměty kromě matematiky jsem používala notebook s hlasovým výstupem pro nevidomé a slabozraké osoby. Na matematický zápis jsem využívala Pichtův psací stroj. Na počítači...

Po sedmi letech na základní škole v místě svého bydliště, z čehož dva poslední roky - šestá a sedmá třída, pro mě byly plné stresu a komplikací, jsem změnila základní školu. Měla jsem na ní dochodit 2 poslední roky. Opět se jednalo o mou integraci na běžné základní škole. Druhá základní škola nebyla v místě mého bydliště. Byla výhoda...

Integrovaná jsem byla i na základní škole v místě svého bydliště. V první a druhé třídě mi při výuce zraková vada mnoho překážek nekladla. Text jsem přečetla s brýlemi a na dopomoc v jiných oblastech jsem měla asistentku. Ve třetí až páté třídě se mi zrak trochu zhoršil. Text, psaný běžnou velikostí písma, jsem nepřečetla ani s brýlemi. Texty...

Na jaře 2019 jsem se dozvěděla o existenci a podstatě kočičích kaváren. Původně vznikly ve francii a později se dostaly i k nám. Od běžných kaváren se liší tím, že se v nich volně pohybuje několik koček, které chovají majitelé kaváren, a které dělají zákazníkům netradiční společnost během jejich posezení u něčeho na zub. Mohou je chovat na klíně,...

Po rodičích jsem zdědila kromě hudebního a výtvarného nadání i spisovatelské schopnosti. Tvůrčí psaní je spolu s hudbou mnoho let moje záliba, řekla bych až závislost. Psát a číst jsem se naučila již ve svých třech letech. Nikoliv tím, že by mě rodiče ve svém zájmu učili jednotlivá písmena a předkládali by mi slabikář, nýbrž jsem neznámo jak uměla...

Ve svém dosavadním životě jsem poznala hodně lidí, kteří mi byli nápomocní a respektovali mě jako svébytnou a plnohodnotnou osobu. Setkala jsem se ale i se dvěma jedinci, kteří bohužel ve svůj prospěch zneužili mého zrakového postižení. V obou případech šlo bohužel o moje dvě asistentky na základní a střední škole, které by správně měly být jedněmi...

Téměř od narození mám silný vztah k hudbě. Rodiče mi v útlém věku často zpívali, v dětství jsem měla pár hudebních nástrojů (dětský klavír, xylofon, zobcová flétna, tamburína), a od tří let jsem na hudbě, dá se říci, závislá. Již v raném dětství jsem měla velice ráda hlubokomyslné a zádumčivé písně pro dospělé, neboť jsem už tenkrát byla...