Rubrika P. Fuksové

Přečtěte si příspěvky o zrakovém postižení "očima" nevidomé osoby. 

Letos jsem navštívila botanickou zahradu v Táboře. Byla založena roku 1866. Patří k zemědělské střední škole v Táboře. Tvoří ji dva skleníky s teplomilnou florou typu kaktusy a palmy, arboretum rostlin a záhony s léčivými bylinami typu šalvěj, máta nebo meduňka, i se zeleninou. U každé rostliny byla cedulka s jejím názvem, ovšem to v černotisku,...

Během svého již ukončeného studia na střední škole jsem byla na třítýdenní souvislé pedagogické praxi v TyfloCentru. V něm jsem s nevidomými i slabozrakými dospělými klienty pravidelně provozovala mimo jiné činnosti v rámci náplně TyfloCentra i moje vlastní i zvukovou střelbu. Je to hra pro jednoho hráče. Je zaměřená na pozornost hráče, jeho...

Když jsem ještě studovala na střední škole, měla jsem, stejně jako měli ostatní studenti, souvislou pedagogickou praxi v rámci studia. Trvala tři týdny. Vidící studenti ji vykonávali ve školních družinách, v mateřských školách či na prvním stupni základních škol. Já, s ohledem na své těžké zrakové postižení - zcela nevidomá, jsem ji vykonala v...

Když mi bylo 15 let a chodila jsem do osmé třídy základní školy, byla jsem se svou školní třídou v Praze na neobvyklém výletě. Jeho náplň mohla být přínosná hlavně pro moje vidící spolužáky. Byl to nápad naší třídní učitelky, jak co možná nejlépe seznámit moje spolužáky s každodenními nástrahami v mém životě. Navštívili jsme tam totiž tzv. Kavárnu...

Od svých devíti do dvanácti let, tedy v období druhé až páté třídy základní školy, jsem chodila do pěveckého sboru. Přivedl mě k tomu nejen vrozený silný vztah k hudbě a rodiče, ale hlavně moje paní učitelka ve druhé třídě. Byla totiž unešená z mého zpěvu i smyslu pro rytmus v hodinách hudební výchovy. Chtěla mě v tom podpořit....

Na základní škole jsem od první do šesté třídy, tedy od svých osmi do třinácti let, chodila na kroužek keramiky. Byl jednou týdně. Trval 90 minut. V té době jsem ještě byla slabozraká. Na kroužek mě vodil vždy jeden z rodičů. Zůstával se mnou na kroužku, aby mi tam případně asistoval při práci. Chodilo tam mnoho dětí. Vedoucí kroužku...

Letos na konci května jsem navštívila chráněnou dílnu pro osoby se zrakovým postižením. Na programu bylo obrábění dřeva. Já i ostatní klienti jsme dostali různě velké kousky dřeva rozličných tvarů. K jejich obrábění jsme měli na výběr z rašple a smirkového papíru. Protože nejsem manuálně tolik zručná, zvolila jsem raději smirkový papír, abych se...

Když jsem byla žákyní základní školy, byla jsem se svou třídou na netradiční výstavě v jednom muzeu. Pro mě, tenkrát bohužel už jen se světlocitem v jednom oku, byla přínosnější než pro moje vidící spolužáky. Tuto školní akci zorganizovala naše třídní učitelka nejspíš hlavně pro mě. Byla velice nakloněná integraci. Chtěla mi co možná nejvíc umožnit...

Kromě kulturního vyžití, zaměřeného na sluch - varhanní koncerty nebo znění zvonu ve věži kostela či zvonkohry, mám zkušenost i s "čichovými" kulturními akcemi. Těmi myslím vánoční trhy a pravidelné návštěvy litoměřických kostelů kvůli tamním varhanním koncertům. Ty kostely v Litoměřicích od svého dětství navštěvuji s rodiči za tímto účelem čtyři....

Od malička mám silný vztah ke kulturním akcím typu koncerty varhanní i chrámové hudby. Nikdy jsem na jejich vizuální jevy, jako slabozraká, příliš neviděla a teď jsem zcela nevidomá. Proto jsem i zde využívala vždy hlavně sluch, když nepočítám slovní komentář od rodičů. Ti tyto akce navštěvují se mnou. Mimo kulturní akce si ráda vychutnávám i...