Rubrika P. Fuksové

Přečtěte si příspěvky o zrakovém postižení "očima" nevidomé osoby. 

Stalo se mi to jednou večer. Tenkrát jsem ještě měla zbytky zraku v pravém oku. Na levé oko jsem již neviděla vůbec. Bylo mi tenkrát už 14 let. Měla jsem tehdy zrovna dlouhou chvíli, proto mě napadlo zredukovat různorodý obsah veliké trojdílné skříně ve svém studentském pokoji. Byly v ní věci mých rodičů i moje. Vlastně jsem ani přesně nevěděla,...

Když jsme já a rodiče po mém čtvrtém roce života již nemohli využívat pomoc střediska rané péče, navázali moje rodiče kontakt s SPC, tedy se speciálně pedagogickým centrem. Z něj nás tehdy začala dvakrát za rok navštěvovat tyflopedka. Jezdila do mateřské školy, do které jsem tou dobou chodila. Místo toho, aby v ní s mými učitelkami řešila můj...

Poté, co moje již druhá asistentka na střední škole v průběhu mého třetího ročníku opustila tohle své zaměstnání, získala jsem už třetí středoškolskou asistentku. Ze začátku jsem s ní byla spokojená. V té době byla totiž celkem příjemná a snažila se být mi při výuce nápomocná podle mojí momentální potřeby, jak to vyžadovalo tohle její zaměstnání....

Se svým nástupem do druhého ročníku střední školy jsem získala novou asistentku, jestliže ta moje první středoškolská asistentka mně ani mým učitelům nevyhovovala. Tato moje druhá středoškolská asistentka byla jen o 4 roky starší než jsem já. Mimo to měla submisivní i klidnou povahu jako mám já. Díky těmto třem shodám jsme si hned dobře sedly. V...

Poté, co se moje asistentka na základní škole v 7. třídě odmítla učit Braillovo bodové písmo, že prý k čemu by jí to bylo, i po jiných tamních déle trvajících nepříjemnostech v souvislosti s mou tamní integrací, jsme se já a moje rodiče po mém vychození 7. třídy rozhodli, že přejdu na jinou základní školu. Na ní si dochodím zbytek...

Ze svého dosavadního mám již dvě zkušenosti s tím, že slabozrakost člověku, který ji má, někdy přináší různá překvapení. Jak jsem právě naznačila, ony moje dvě zkušenosti s touto problematikou pochází z doby, kdy jsem ještě byla slabozraká. Obě jsou z mých třinácti let života. Tenkrát jsem viděla hůř, než viděli moje rodiče. Jednou na přelomu léta...

První listopadový týden je tzv. týden rané péče. Letos připadá na pondělí 1. listopadu až neděli 7. listopadu. Proto jsem se rozhodla podělit se s vámi o své zkušenosti se střediskem rané péče. Středisko rané péče jsme já a moje rodiče poznali, když mi bylo už 10 měsíců. To jsem ještě byla slabozraká. Dozvěděli jsme se o jeho existenci...

Když jsem měla nastoupit do 1. třídy základní školy, kde jsem měla být integrovaná, bylo potřeba sehnat mi tam asistentku. Ta asistentka, kterou jsem měla rok a půl v mateřské škole, se mnou na základní školu přejít nemohla, protože pracovala zároveň jako učitelka v té školce a potřebovali ji tam, ale také nechtěla prý kvůli své obavě z...

Byla jsem integrovaná v mateřské škole, ale většinu doby své docházky do ní jsem v ní neměla asistentku. Záleželo to tedy nejprve na tamních učitelkách, jak dobře, a zda vůbec zvládnou běžnou péči o zdravé či méně handicapované děti v naší třídě i zvýšenou pomoc mně. Tenkrát jsem ještě byla slabozraká. Proto mi byla v polovině předposledního roku v...

V Písku v Jižních Čechách existuje něco na způsob dětského hřiště, ovšem tohle hřiště je určené spíš seniorům i jiným osobám se sníženou pohyblivostí. Tamní herní prvky na jednoduché bázi jsou všechny hmatové. Díky tomu jsou vhodné i pro osoby s jakoukoliv zrakovou vadou. samozřejmě je může otestovat i zcela zdravý člověk. Tohle hřiště nebo také...