Metody práce při funkční diagnostice při zpracování pracovního a osobního profilu klienta

01.08.2022

Pracovní konzultant plně respektuje přání a potřeby uživatele klienta. Při zpracování informací ponecháváme všechny nápady a alternativy, pokud jsou opravdu možné.

Výsledný popis nového pracovního místa musí být výsledkem spolupráce pracovního konzultanta, klienta a případně i dalších osob. S výsledným popisem nového pracovního místa musí být klient spokojen (nestačí pouhý souhlas).

Charakteristika ideálního zaměstnání se může postupně vyvíjet a upřesňovat podle přání, možností a potřeb klienta.

Při sestavování funkční diagnostiky se vychází z informací od klienta, od poskytovatelů dalších služeb (Tyfloservis, TyfloCentrum, instruktor PC, atd.)

Na základě vytvořeného osobního a pracovního profilu se stanoví konečný individuální plán pro dosažení cíle klienta.

Konečný individuální plán obsahuje:

Cíl, ke kterému bude klient směřovat

Osoby a instituce, které se budou na plnění plánu podílet (Tyfloservis, TyfloCentrum)

Konkrétní prostředky, úkoly a termíny, a hodnocení jejich plnění, které zaznamenává pracovní konzultant nebo pracovní asistent v příslušných dokumentech

Pracovní konzultant nebo asistent zjišťuje, se kterými dovednostmi potřebuje klient pomoci. Domluví se s klientem i na dovednostech, které se bude muset klient naučit. Dále se domluví na strategii hledání práce a dohodnou osoby, které s hledáním práce pro klienta mohou pomoci. Tato dohoda je písemná a výsledný plán musí být klientem přijat. Výsledkem této fáze je motivovaný klient, připravený spolu s plánovacím týmem realizovat zadané úkoly.

Zdroj: Podporované zaměstnávání pro lidi se zrakovým postižením

Metodický materiál pro SONS ČR a obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum, zřízené SONS ČR

Zpracovala Pavlína Fuksová