Tyflopomůcky

Zde si můžete přečíst, jaké pomůcky nevidomé osoby běžně využívají. 

Bílá hůl

02.04.2021

Bílá hůl je základní a nejdůležitější kompenzační pomůcka pro nevidomé a slabozraké. Slouží jim k prostorové orientaci, pokud nemají vodícího psa či průvodce. Je vyrobena z duralu, aby byla lehká. Skládá se z několika částí, propojených silnou gumou. První části se říká rukojeť a poslední část se nazývá koncovka. Koncové části hole jsou dřevěné....

Nevidomí a slabozrací lidé používají kromě četby v elektronické podobě i texty v Braillově bodovém písmu. Je to druh písma, který se na rozdíl od černotisku čte hmatem. Vidící člověk ho však může číst hmatem i zrakem. Čte se zleva doprava jako černotisk. Tento druh písma je tvořen hmatnými tečkami, vyraženými do materiálu (list papíru, fólie, plast...

Pichtův psací stroj je po bílé holi ta nejdůležitější kompenzační pomůcka pro nevidomé a slabozraké, kterým slouží ke psaní Braillova bodového písma. Je podobný běžnému psacímu stroji, proto je mechanický, nikoliv elektronický. Je vyrobený z kovu, dřeva a plastu a váží asi 1,5 kg.

Druhů hodin pro nevidomé a slabozraké je více. Existují dva typy náramkových hodinek, uzpůsobených pro tuto skupinu lidí, a dále existují speciální ozvučené hodiny výhradně pro nevidomé a slabozraké. Náramkové hodinky pro zrakově postižené se vyrábí natahovací i na baterii, jako ty běžné. Náramkových hodinek pro zrakově postižené existují dva...

Tato kompenzační pomůcka slouží nevidomým a slabozrakým osobám k rozeznávání předmětů stejného tvaru, které proto nerozeznají hmatem. Čtečka hlasových etiket, nazývaná i Pen friend, má tvar tužky, díky čemuž dobře padne do ruky, je docela malá, je vyrobena z matného plastu a pohání ji dvě alkalické tužkové baterie. V širším horním konci má...

Indikátor světla a hladiny kapaliny je další kompenzační pomůcka pro nevidomé a slabozraké osoby. Usnadňuje jim nalévání nápoje a upozorní je na to, že nezhasli světlo při svém odchodu z místnosti. Tato kompenzační pomůcka má tvar malého kvádru a je vyrobená z plastu, díky čemuž je lehký. Na její zadní straně je zásobník na alkalické tužkové...

Braillská kostka je kompenzační pomůcka pro nevidomé a slabozraké osoby, které se pomocí ní mohou učit Braillovo bodové písmo. Má tvar malého hranolu a je vodorovně rozdělená na tři části. Jejími třetinami lze otáčet okolo své osy a na každé její třetině je ze všech čtyř stran jeden až dva body Braillova písma, tedy třetina tzv. braillského...