Typy a stupně zrakového postižení a kompenzační pomůcky 

03.03.2022

Typy a stupně zrakového postižení a kompenzační pomůcky

stupně zrakového postižení: střední slabozrakost, silná slabozrakost, těžká slabozrakost, praktická nevidomost = světlocit a úplná nevidomost

Typy zrakového postižení:

 • snížení zrakové ostrosti - tupozrakost, dalekozrakost a krátkozrakost
 • omezení zorného pole - výpadky zorného pole
 • poruchy barvocitu - barvoslepost
 • poruchy akomodace = refrakční vady
 • poruchy zrakové adaptace - světloplachost a šeroslepost
 • poruchy okohybné aktivity - nystagmus a šilhavost
 • poruchy hloubkového vidění - porucha prostorového vidění
 • podle doby vzniku - vrozené a získané
 • podle etiologie: orgánové - vady čočky a sítnice, nebo funkční - tupozrakost a strabismus

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

optické pomůcky - lupy pro slabozraké

optoelektronické pomůcky - kamerové zvětšovací lupy

pomůcky na bázi počítače - počítač se speciálním programem, braillský řádek, elektronická čtečka knih


ostatní:

 • orientační - bílá hůl a čtečka hlasových etiket zvaná Pen Friend
 • měrné - indikátor hladiny, speciální hodinky, rozpoznávač barev, teploměr s hlasovým výstupem
 • záznamové - Pichtův psací stroj a ozvučený diktafon


Rozdělení osob se zrakovým postižením podle jeho stupně: osoby nevidomé, osoby se zbytky zraku, osoby slabozraké a osoby s poruchami binokulárního vidění

 • podle doby vzniku: vrozené a získané zrakové postižení
 • etiologické hledisko: poruchy orgánové a funkční
 • podle délky trvání: krátkodobá, dlouhodobá a opakující se
 • pomůcky při poruchách binokulárního vidění: stereoskop, troboskop, cheiroskop, systém CAM, okluzor, čtecí okénko, podkladový řádek, čtecí mřížka

Zdroj: Soukromý soubor o tyflopedii P. Fuksové