Infolisty a aktuality


Děkujeme Městu Ústí nad Labem za podporu v rámci projektu Tancovačky pro nevidomé. Letos již podruhé jsme uspořádali tancovačku, tentokrát v prostorách DDM v Hradební ulici v tanečním sále. Měl dorazit i ústecký pan primátor, ale bohužel mu to nevyšlo. Nicméně, naši klienti si zatancovali a pobavili se a budeme se těšit na další akci zase v září.

Jak je koncem školního roku zvykem, červen je pro žáky základních škol volnější. Byli jsme pozváni městem Litoměřice na osvětovou akci, abychom představili žákům především 9. tříd činnost TyfloCentra Ústí nad Labem, o.p.s. a přiblížili, jak žijí lidé se zrakovým postižením. Měli jsme své stanoviště, kde jsme si povídali o zrakových vadách a žáci si...

Letos jsme díky Fondu ústeckého kraje opět mohli, už čtvrtým rokem, vyjet na rekondiční pobyt s našimi klienty, tentokrtá do hotelu Racek. Rok od roku mají rekondice větší úspěchy, a tak nás letos dohromady jelo 22. Všechny aktivity vyšly téměř podle plánu a spokojení byli jak klienti, tak personál TC i personál hotelu a průvodci námi navštívených...

19. 5. 2022 jsme vyrazili do botanické zahrady, měli jsme uzpůsobený program pro nevidomé a po informacemi nabité prohlídce skleníků, kde jsme si očichali a ohmatali rostliny z celého světa, jsme pokračovali do místní cukrárny. Děkujeme zaměstnancům botanické zahrady za předem připravený program a těšíme se příští návštěvu.

22. 4. jsme si s klienty vyrazili na společné taneční odpoledne do Severočeské knihovny v Ústí nad Labem. Tančilo se, popíjelo, jedlo občerstvení, ale především jsme se všichni sešli a tancem se odreagovali. Vidící-nevidomí-slabozrací

Pečeme s klienty na velikonoční trhy v O2 v Ústí nad Labem. Už se na ně těšíme a věříme, že se budou líbit i chutnat. :)

24. 2. jsme byli poprvé na bowlingu s nevidomými a slabozrakými klienty. Aktivita sklidila úspěch, proto jsme se rozhodli z bowlingu udělat trvalou aktivitu, která bude každý měsíc v Replay Bowling Klíše v Ústí nad Labem.