Infolisty a aktuality


Přinášíme nové informace ke květnovým aktivitám. Tréninky zvukové střelby budou každé pondělí od 14:00.

22. 4. jsme si s klienty vyrazili na společné taneční odpoledne do Severočeské knihovny v Ústí nad Labem. Tančilo se, popíjelo, jedlo občerstvení, ale především jsme se všichni sešli a tancem se odreagovali. Vidící-nevidomí-slabozrací

Pečeme s klienty na velikonoční trhy v O2 v Ústí nad Labem. Už se na ně těšíme a věříme, že se budou líbit i chutnat. :)

24. 2. jsme byli poprvé na bowlingu s nevidomými a slabozrakými klienty. Aktivita sklidila úspěch, proto jsme se rozhodli z bowlingu udělat trvalou aktivitu, která bude každý měsíc v Replay Bowling Klíše v Ústí nad Labem.

Ve dnech 8. a 10.2.22 navštívili naši kolegové ústeckou základní školu Molekula a povídali se s dětmi z prvního stupně o tom, jaké je to být nevidomý a představovali jim pomůcky pro nevidomé.

Od ledna 2022 funguje v našich prostorách na denní bázi rukodělná dílna. Dochází do ní dva naši nevidomí zaměstnanci a jeden zaměstnanec s vysokým stupněm zrakového postižení a pracují se dřevem. Vyrábí dřevěné zvonkohry, škrabadla pro kočky, kolotoče pro křečky, svícny apod.

Letos se konal 22. ročník dnů Bílé pastelky. Naše ústecké TyfloCentrum využilo všech tří dnů k výběru finančních příspěvků a osvětě osob se zrakovým postižením. 11. a 12. 10. nám přišlo do TyfloCentra několik tříd 1. stupně ZŠ. Děti si vyzkoušely činnosti a aktivity, které běžně dělají nevidomé osoby (uvaření čaje poslepu, zvuková střelba, řešení...

Ve dnech 23. - 26. 9. 2021 proběhl rekondiční pobyt pro klienty (včetně nevidomých zaměstnanců Masážního salonu TC) našeho TyfloCentra. Každý klient měl svého průvodce pro pohyb po areálu penzionu a pro cesty vycházkové a obědové. Díky finančním prostředkům Fondu Ústeckého kraje se tento aktivizační pobyt a s ním spojené náklady (jízda na...