Infolisty a aktuality


Je to již nějaký čas, co jsme kvůli koronaviru nemohli uskutečnit žádný zážitkový seminář. Nyní přes léto jsou prázdniny, ale na podzim se, pokud to situace dovolí, již na školy připravujeme a domlouváme s nimi termíny.

Náš nevidomý kolega Petr Adamovský byl pozván do Českého rozhlasu Sever, kde zastupoval ústecké TyfloCentrum a mluvil o životě nevidomých, kompenzačních pomůckách, zaměstnávání osob se zrakovým postižením, sportu a dalším.

Děkujeme společnosti Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ, že nám 2x za sebou poskytla antigenní testy, které pomohou našim 4 zaměstnancům pracujícím s klienty z celého Ústeckého kraje.

Kdo nás zná, ví, že naším posláním je podpora lidí nevidomých a těžce zrakově postižených. Většina z našich klientů je již v důchodovém věku a kromě nás nikoho nemají. Už rok jsou v důsledku pandemie zavření doma a kromě nákupu a občasné návštěvy lékaře nikam nechodí. Navíc kvůli svému hendikepu je pro ně byť obyčejná procházka lesem nebo jinde...

Po dlouhé pomlce konečně otvíráme čekárnu potmě! Co začalo jako "legrace" pro naše zákazníky masérny, kteří přišli na masáž s předstihem, vyvinulo se v nový projekt.

Připravili jsme pro Vás souhrn možností, jak nás lze podpořit. Za veškerou podporu mnohokrát děkujeme, vážíme si jí.