Supervize nevidomých zaměstnanců TyfloCentra

07.07.2023

Tímto bychom chtěli poděkovat Nadaci prof. Vejdovského za podporu, díky které jsme mohli realizovat supervize 6 nevidomých zaměstnanců.

Celkem se uskutečnilo 5 supervizních setkání, které se vždy konaly individuálně a následně týmově. Zapojeni byli nevidomí maséři, ITC lektoři a administrativní pracovníci. 

Výstupy supervize byly u jednotlivých zaměstnanců rozdílné. Nicméně to byla úžasná zkušenost, která nás jako organizaci celkově posunula a chtěli bychom v tomto duchu pokračovat i nadále.

Také jsme díky tomu mohli realizovat masážní kurz Dornovy a Breussovy metody pro nevidomou masérku.

Děkujeme a přejeme krásné léto.