Aktuálně nás podporují 

       Rok 2024

           Město Louny

              podpora stávajících sociálních služeb - 10 000 Kč - PPS a 10 000 Kč - SR


          Město Bílina                                                                           10 000 Kč

              podpora stávajících sociálních služeb - 5 000 Kč - PPS a 5 000 Kč - SR


         Světluška - Nadační fond Kaufland                                     66 000 Kč

             školení a supervize pro nevidomé maséry


         Fond Ústeckého kraje                                                             70 000 Kč

             rekondiční pobyt pro nevidomé 2024


         Město Lovosice                                                                        30 000 Kč

            podpora stávajících sociálních služeb - 15 000 Kč - PPS a 15 000 Kč - SR


         Nadace SYNER                                                                        10 000 Kč

              podpora vzdělávání nevidomých masérů v chráněné dílně


         Město Chomutov                                                                     13 200 Kč

             podpora stávajících sociálních služeb - 8 800 Kč - PPS a 4 400 Kč - SR


         MONhelp                                                                                            0 Kč

            16x kancelářské židle do klubovny a masérny a 3x notebook pro zaměstnance


         Město Ústí nad Labem                                                            11 000 Kč

             koncert nevidomé klavíristky 24 


        Město Ústí nad Labem                                                             9 000 Kč

             orientační pochod potmě 24 


        Nadace ČEZ                                                                               55 000 Kč

           rozvoj ústeckého TyfloCentra


       Nadační fond Světluška - Fond Kaufland                                         0 Kč

          digitalizace procesů v ústeckém TyfloCentru


       Neziskovky.cz                                                                                      0 Kč

          FR program Jak chytit lidi za srdce 

       Nadační fond Skils                                                                    30 000 Kč

         mzda asistentky nevidomého maséra

        Spolchemie                                                                                  3 000 Kč

           doprovod a cestovné na akci nevidomí za volantem


        Aperam                                                                                               0 Kč

           masáže v chráněné dílně jako benefit pro zaměstnance

           Malfini, a.s.                                                                               10 000 Kč

            oblečení a lůžkoviny do chráněné dílny - masérny


Jak můžete pomoci i Vy?

1. Staňte se naším partnerem

Partneři mohou nabídnout nějakou službu, kterou naše organizace využije a v rámci barteru ji smění za naše služby (masáže v naší chráněné dílně, zážitkové semináře, půjčení tandemového kola či různých kompenzačních pomůcek, tisk v Braillském písmu apod.). Vítáme i slevy pro neziskovou organizaci.

Možnost této spolupráce aktivně využíváme pro potřeby naší propagace, tisku dokumentů, nákupu provozního zboží (drogerie, drobné občerstvení...), kompenzačních pomůcek apod.

2. Staňte se naším dárcem

Dárce přispívá jednorázově či pravidelně na konto TyfloCentra Ústí nad Labem, o.p.s. 

Pokud byste nás chtěli podpořit, náš účet je: 0882980329/0800

Vaše prostředky půjdou primárně na provoz TyfloCentra a zajištění sociálních služeb pro naše nevidomé a zrakově postižené klienty a na provoz chráněné dílny - masérny a pedikúry a nebo na různé projekty.

3. Náhradní plnění a společenská odpovědnost

Náhradní plnění je jedna z možností firem, jak plnit povinnost podpory osob se zdravotním postižením (dále OZP). Zákon č. 435/2004, o zaměstnanosti ustanovuje, že zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 osob musí zaměstnávat alespoň 1 člověka se zdravotním postižením. Může se však stát, že z různých důvodů nejste schopni zaměstnávat OZP.

Povinné plnění lze naštěstí naplnit i dalšími způsoby. Jedním z nich je i odběr našich služeb chráněné dílny.

Nabízíme:

- drobné úklidové práce

- drobné pomocné práce

- masáže

4. Staňte se naším dobrovolníkem

Dobrovolníkem se může stát každý.

Pomozte nám:

- při práci s našimi klienty (doprovody v rámci vybraných projektů)

- při realizaci našich projektů a akcí pro veřejnost

- svou odbornou radou (např. v oblasti IT, marketingu, komunikace apod.) 

- či pomocí v provozu (úklidy, malování, stěhování těžkých břemen aj.).

5. Darujte TyfloCentru věc

Pokud máte doma nevyužitý počítač, mobilní telefon, nevyužitou kompenzační pomůcku pro nevidomé (kamerovou nebo zvětšovací lupu, hladinku, ozvučený budík, hodinky aj.), audio knihy nebo vázané knihy, CD s relaxační hudbou, pokojové rostliny, stolní větrák apod., využijeme pro práci v kanceláři či chráněné dílně a s našimi klienty.

Všem, kteří nás podporují, DĚKUJEME!