Význam zraku a příčiny jeho ztráty

10.03.2022

Význam zraku

Zrak patří mezi nejdůležitější smysl

- příjem informací až 80% z okolí

- oblast sebeobsluhy

- oblast povolání

- navazování kontaktu

- oblast představivosti

- oblast myšlení - nepřesné vyjadřování


Příčiny:

a) VROZENÉ: 

- prenatální

- genetické - porucha: Anoftalmie (něco chybí- nevyvinou se oči)

- dítě se narodí výrazně před narozením (32. týden)

- syfilis - dítě se může narodit s poškozením rohovky

- kapavka - projeví se při porodu (výtok se může dostat do očí dítěte)

b) ZÍSKANÉ: - silný úder v oblasti týlního laloku

- vážný úder do hlavy- způsobí odchlípnutí sítnice

- neopatrná manipulace s předměty (nůžky, špejle...)

- neopatrnost s petardami

- methanol, laiser (paprsky), popáleniny, PC, Hygiena

choroby: cukrovka, syfilis, infekční záněty, tlak..


KLASIFIKACE VAD:

1) Poruchy zrakové ostrosti (refrakční vady)

- celkem 4: krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus (čočka ztrácí pružnost), stařecká vetchozrakost

2) Porucha barvocitů

 • a) BARVOSLEPOST- zasažené čípky, problém z rozlišováním barev
 • Druhy:
 •    vrozené - vliv dědičnosti
 •    částečné - ve třech podobách :
 • A. špatně rozlišuje odstín jedné barvy
 • B. dichromanie- jednu barvu ze tří nevidí
 • C. monochromozie- uvidí pouze 1nu barvu
 • b) ŠEROSLEPOST - zasaženy tyčinky (problém z viděním za šera a tmy)

3) Poruchy binokulárního vidění (okulomotorické)

- obě oči se nám spojí v jedno

a) ŠILHAVOST (strabizmus) - porucha postavení očí

Příčiny: - špatně funguje některý z 6 okohybných svalů

- funkční porucha

b) TUPOZRAKOST - porucha plastického vidění spojena s neostrým viděním

Příčina: jedno oko je vyřazeno z funkce (dítě nevidí ostře)

Léčba: Okluzor - buď náplasťový (lepí se na oko) nebo látkový (lepí se na brýle)


4) Poruchy zorného pole

- různé výpadky zorného pole

 • TRUBICOVÉ VIDĚNÍ - vidí jen to, co máme před sebou v trubičce (zorné pole je zúžené)
 • Příčina: zelený zákal

5) Poruchy zpracování zrakových podmětů

 • a) SLABOZRAKOST - jedinec nepřečte písmo ani pomocí brýlí (užití lupy)
 • Příčiny: vrozená nebo získaná, záněty oka, neléčené zákaly (zelený a šedý zákal)
 • b) NEVIDOMOST - člověk nevidí téměř na dvě oči
 • Příčiny: vrozená (dědičnost) nebo získaná (zelený zákal, domácí alkohol, záněty)
 1. Ø Praktická - zbytky zraku, vidí stíny, reaguje pouze na světlo a tmu
 2. Ø Úplná - jedinec nevidí vůbec nic

Pomůcky: vodící pes, hůl, Pichtův psací stroj, mincovník, oddělovač bílků, hodinky, zvukové knihy, různé hračky....

Co dále pomáhá: označení prvního a posledního schodu, semafory, označení přechodů, informační tabule, braillovo písmo

Braillovo písmo:

 • autor: Francouz L. Braill
 • speciální druh písma určeného pro nevidomé
 • funguje na principu plastických bodů vyražených do materiálu, které čtenář vnímá hmatem (dvanácti bod)

Prevence: dostatečné světlo, méně používat PC, nosit brýle, dodržovat bezpečnost, psát cca 30 cm od stolu....


Zdroj: Soukromý soubor o tyflopedii P. Fuksové