Dotykové nebo tlačítkové domácí spotřebiče pro nevidomé osoby

23.09.2021

Asi každý dospělý nevidomý člověk, mající vlastní domácnost, touží být co nejvíc samostatný. K tomu samozřejmě potřebuje mít plně přizpůsobený svůj byt. Tím nejsou myšleny jen různé kompenzační pomůcky, ale pochopitelně i běžné domácí spotřebiče, svým technickým provedením vyhovující jejich specifickým potřebám. To se však do jisté míry vylučuje se současným vývojem elektroniky. Pomalu totiž zaniká výroba tlačítkových přístrojů a převažují nad nimi ty dotykové. Tlačítkové elektrospotřebiče mizí z prodeje kvůli své menší trvanlivosti, než mají ty dotykové. Za ovládacími prvky těch tlačítkových se v průběhu let i jejich používání chytá prach, kvůli kterému svým uživatelům dříve doslouží, než dotykové přístroje. V současnosti existuje jen pár výrobců, setrvávajících u výroby tlačítkové elektroniky. Proto se v současné době shání obtížně. Nevidomých lidí ani není tolik, aby měly firmy dostatečný zisk z poptávky po případném větším množství tlačítkové elektroniky. Jako nouzové řešení by pro nevidomé lidi byly takové elektrospotřebiče, které jsou tlačítkové aspoň z části a z části dotykové. Právě ta tlačítková elektronika je pro nevidomé lidi beze sporu jednodušší na obsluhu a svým způsobem i bezpečnější. Dotykový ovládací panel je pro ně jen hladká a rovná plocha, kde se hmatem beze zraku nemají jak orientovat. Proto je pro ně nemožné, aby se na ní prstem trefili přesně na požadovaný bod, když tento ovládací panel nevidí jako celek. Doteky ve svém životě používají běžně, proto je riziko, že se při tápání v prostoru kolem sebe náhodou dotknou zrovna ovládacího panelu svého dotykového přístroje a zbytečně ho zapnou či vypnou, nebo na něm nechtěně navolí jinou funkci, než je funkce, kterou chtěli. Stisknout tlačítko nebo otočit knoflíkem dá člověku přeci jen víc práce, než letmý dotek. Proto v případě tlačítkové elektroniky není tak velká pravděpodobnost jejího náhodného a nechtěného ovládání jejím nevidomým uživatelem. Ani já sama za sebe si neumím představit skutečnost, že bych v budoucnu ve své vlastní domácnosti pracovala bez cizí pomoci pouze s dotykovými elektrospotřebiči. Nyní ještě bydlím v domácnosti s rodiči a máme jeden spotřebič zcela dotykový, jeden napůl tlačítkový a na půl dotykový, a ostatní tlačítkové. Dotykové elektrospotřebiče používají pouze rodiče. Já zvládám používat jenom ty tlačítkové. 

Autorka příspěvku: Pavlína Fuksová