Rýsovací souprava pro nevidomé a slabozraké žáky i studenty

08.09.2021

Nevidomým či slabozrakým žákům základních škol i studentům středních škol může hodiny geometrie usnadnit speciální rýsovací souprava Orbis Tactus. Pomocí ní lze narýsovat přímky, úsečky i dvojrozměrné obrazce. Tato sada je vyrobená z plastu a kovu. Z vnitřní strany víka její nižší dřevěné krabice formátu A4 je přilepená silná obdélníková deska z měkkého materiálu. Její větší čtvercová část slouží jako plocha pro vytváření geometrických obrazců. Pod touto plochou je úzká obdélníková ploška na šířku. V ní jsou ve dvou řadách zapíchané plastové špendlíky s velkými i malými braillskými písmeny na jejich hlavičce. Spodní polovina krabice této rýsovací sady obsahuje přihrádky s ostatními jejími díly. Nachází se zde kovový úhloměr, též kovové pravítko, úzké děrované plastové proužky různé délky pro rýsování přímek, úseček i geometrických tvarů a tenké kovové kružnice různé velikosti s plastovým úzkým děrovaným proužkem pro jejich přichycení na měkkou plochu zespoda na víku krabice. Pravítko i úhloměr mají rýhy i braillská čísla, označující bodů na číselné ose či na běžném pravítku. U přihrádek s děrovanými proužky jsou braillské popisky jejich délky v centimetrech. Při rýsování uživatel této kompenzační pomůcky nejprve rozmístí děrované proužky nebo kružnice na měkkou plochu ve víku krabice do požadovaného obrazce. Pak zabodá špendlíky skrz otvory v plastových proužcích, tvořících obrazec, do plochy, na které rýsuje. Tím svůj "nákres" na měkké ploše připevní a zabrání tak jeho případnému narušení při manipulaci s víkem krabice této kompenzační pomůcky. Rýsovací souprava i s krabicí váží asi 2 kg. Její nevýhoda je skutečnost, že pomocí ní nelze sestavit trojrozměrné geometrické útvary.

zpracovala Pavlína Fuksová