Individuální plánování s klienty

01.08.2022

Individuální plán by měl skloubit to, co již klient zvládá (osobní profil), a jaké má cíle (pracovní profil). Výsledkem je plán, jak cílů dosáhnout.

Konečný individuální plán zahrnuje:

1. Cíl, k němuž bude uživatel s podporou pracovníků podporovaného zaměstnávání směřovat

2. Osoby a instituce, které se budou na plnění podílet (Tyfloservis - zlepšení mobility, TyfloCentrum - doplnění znalostí obsluhy PC)

3. Konkrétní prostředky, úkoly, termíny a hodnocení, jejich plnění, které zaznamenává pracovní konzultant nebo pracovní asistent v příslušných dokumentech

Pracovní konzultant zjišťuje, se kterými dovednostmi potřebuje klient pomoci. Domluví se s klientem, kterým dovednostem, kdy, jak a s kým se bude klient učit, případně které za něj bude vykonávat konzultant.

Dále se domluví na strategii hledání práce a na osobách, které s tím mohou pomoci. Tato dohoda je písemná a jsou v ní stanoveny povinnosti jednotlivých osob a termíny plnění úkolů. Výsledný plán musí být klientem kladně přijat.

Výstupem této fáze je motivovaný klient, připravený spolu s plánovacím týmem realizovat úkoly, vyplývající z individuálního plánu.

Zdroj: Podporované zaměstnávání pro lidi se zrakovým postižením

Metodický materiál pro SONS ČR a obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum, zřízené SONS ČR

Zpracovala Pavlína Fuksová