Sdružení Okamžik

17.05.2021

Sdružení Okamžik je organizace pro lidi se zrakovým postižením. Snaží se propojit "svět" nevidomých a slabozrakých osob se "světem" vidící společnosti, nebo-li začlenit lidi se zrakovým postižením mezi vidící osoby. Ty blíže seznámit s problematikou nevidomých a slabozrakých lidí, aby lépe chápali jejich případné nesnáze, související se zrakovou vadou a uměli s nimi pracovat. Okamžik má sídlo v Praze. 

Toto sdružení má dvě centra. Jedno je pro rodiny s dětmi s vadami zraku. Druhé je centrum volnočasových aktivit pro osoby s vadami zraku. Okamžik působí v těchto oblastech: nevidomí v ČR, DC = dětské centrum, nadace pro nevidomé, asociace zrakově postižených osob, rodiny s dětmi s vadami zraku, práce s nevidomými a asistence pro nevidomé a slabozraké osoby. Sdružení Okamžik získalo v desátém ročníku sbírky Pomozte dětem 725 000 Kč na podporu své existence. Název Okamžik vznikl ze slovního spojení mžik oka, což má vyjadřovat zaměření na zrakové postižení.