Asociace rodin s dětmi s vadami zraku

20.04.2021

Nedlouho před Listopadem se u nás začala ustavovat raná péče - ta v roce 2020 slaví 30 let svého oficiálního založení. První skupina rodin a poradců rané péče byla nesmírně semknutá, šlo často o osobní přátelství. Když děti začaly vyrůstat z věku spadajícího pod ranou péči - v případě pouhé zrakové vady od narození do čtyř let a v případě kombinovaného postižení až do sedmi let, nikdo se nechtěl rozejít. Ideálním řešením bylo společné založení nové skupiny pro "odrostlé" rodiny - dodnes trvající Asociace rodin s dětmi s vadami zraku.

První předsedkyní byla od roku 1997 paní Hviezdoslava Novotná, maminka jedné z členských rodin. V roce 2003 od ní převzala žezlo speciální pedagožka Terezie Kochová, která vede sdružení i dnes. Jedním z projevů polistopadové svobody bylo otevření do té doby poměrně izolovaných speciálních škol. Mnoho rodin, které prošly ranou péčí, velmi stálo o integrované vzdělávání. Žádná SPC tehdy ještě neexistovala, Asociace se snažila rodiny i školy podporovat, v roce 1993 uspořádala první celostátní konferenci o integraci. Podporou integrovaného vzdělávání se Asociace zabývá dosud. Každoročně pořádá pro rodiny integrovaných nevidomých a slabozrakých dětí ve věku ZŠ a SŠ čtyřdenní pobyty, kde všichni navzájem sdílejí radosti a strasti integrovaného vzdělávání i rodinného života. Rodiče starších dětí předávají mladším své zkušenosti, rady a připomínky. Pro integrované děti je pobyt skvělou příležitostí k setkání s nevidomými vrstevníky a vzájemnému sdílení. Dítě s postižením vyžaduje přirozeně zvýšenou péči rodičů. Jeho sourozenci mají také své potřeby, i tomu se na setkání věnujeme. Jezdí s námi pedagogové, kteří integraci řeší často poprvé v životě. Zde mají možnost vyměňovat si zkušenosti se svými kolegy, slyšet o integraci z pohledu rodičů.

Na programu setkání bývají zajímavé exkurze, poznávací či sportovní aktivity - pro celou rodinu. Pevnou součástí jsou odborné bloky pro rodiče a pedagogy. Ty se týkají speciálních učebnic či pomůcek, školské legislativy, nabídek nadací, institucí a firem, speciální techniky, prostorové orientace, hmatových knížek.

Neziskové organizace vědí, jaká podpora dotyčné cílové skupině chybí, a tu nabízejí. Nejinak je tomu u Asociace. Při nemožnosti či zhoršení vnímání zrakovou cestou je o to důležitější maximálně využívat ostatní smysly. Podpora hmatového vnímání nám leží na srdci především. Tak jako není možné přeskočit papír a tužku a tištěnou učebnici nebo knížku kvůli tomu, že se bude v životě psát a číst na počítači či mobilu, stejně nevidomé dítě musí dobře ovládat elementární čtení a psaní v Braillově písmu, neboť je základem jeho gramotnosti, a tudíž i jeho budoucího studia či pracovního

společně se Střediskem rané péče Praha, nynější EDA - do projektu Tactus.cz, podporující tvorbu kvalitních dětských knížek s hmatovými ilustracemi. Provozujeme Knihovnu hmatových knížek, jedinou svého druhu v republice. Knížky s hmatovými obrázky a textem v Braillově písmu, se zvětšeným černotiskem půjčujeme nevidomým dětským čtenářům po celé ČR. Každé dva roky pořádáme národní soutěž tvůrců hmatových knížek, autorům poskytujeme odbornou podporu, konzultace, semináře, tiskneme texty do knížek. Jsme členy mezinárodního sdružení Typhlo&Tactus. Se zahraničními kolegy pořádáme soutěže tvůrců z celého světa. Více o soutěži na www.tactus.wz.cz. Mezi další aktivity Asociace patří pořádání kurzů POSP, plavecko-rehabilitačních pobytů pro slabozraké a nevidomé žáky a studenty, spolupořádání (s Rozhlednou, z. ú.) kurzů zpětné vazby k neverbálnímu projevu dospělých nevidomých a další.

Autorka článku: Pavlína Fuksová