TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.

Pomáháme vidět neviditelné

Jsme zde pro lidi se ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM, aby tu ONI mohli být pro své blízké a pro širokou veřejnost. Nabízíme 2 registrované sociální služby: sociální rehabilitace a průvodcovské a předčitatelské služby (+ výuku práce na speciálně upravených počítačích a jiných kompenzačních pomůckách na bázi PC pro nevidomé osoby). 

TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. je krajské středisko sociálních služeb pro osoby nevidomé a s těžkým zrakovým postižením. Založila nás v r. 2002 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. Poskytujeme také zaměstnání mnoha lidem se zrakovým postižením a zároveň nabízíme smysluplné trávení volného času prostřednictvím našich akcí nebo nebo doprovázením zajímavé akce v okolí. 

Snažíme se také úzce spolupracovat s ústeckou odbočkou sesterské organizace Tyfloservis, o.p.s.


Poslání  organizace

Posláním společnosti TyfloCentra Ústí nad Labem, o. p. s. je podpora integrace osob s těžkým zrakovým postižením do společnosti prostřednictvím vytváření nových příležitostí k jejich osobnímu rozvoji a seberealizaci s cílem:

  • vést občany s takovým postižením k samostatnosti a nezávislosti 
  • zvyšovat kvalitu života osob s těžkým zrakovým postižením 
  • podporovat jejich společenské i pracovní uplatnění 
  • omezovat projevy a důsledky sociálního vyloučení spoluobčanů se těžkým zrakovým postižením
  • podporovat a rozvíjet systém komplexní péče o občany s t

Služby

Průvodcovské a předčitatelské služby

Doprovodíme vás tam, kam potřebujete.

Sociální rehabilitace

Naučíme vás používat ozvučené a zvětšovací kompenzační pomůcky na bázi PC.

Doplňkové služby pro nevidomé

Pomůžeme vám v domácnosti s úklidem a drobnými opravami.