TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.

Pomáháme vidět neviditelné


Jsme zde pro lidi se ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM, aby tu ONI mohli být pro své blízké a pro širokou veřejnost. Nabízíme průvodcovské a předčitatelské služby a výuku práce na speciálně upravených počítačích a jiných kompenzačních pomůckách na bázi PC pro nevidomé.

TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. je krajské středisko sociálních služeb pro osoby nevidomé a těžce zrakově postižené. Založila nás v r. 2002 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., proto abychom poskytovali sociální služby. V současné době máme registrované tyto služby v základní síti Ústeckého kraje: sociální rehabilitace a průvodcovské a předčitatelské služby. Protože se snažíme vycházet vstříc potřebám našich klientů, poskytujeme také zaměstnání mnoha lidem se zrakovým postižením a zároveň nabízíme smysluplné trávení volného času tím, že sami připravujeme akce pro naše klienty nebo je doprovázíme na zajímavé akce v okolí. Pro naše klienty nabízíme i drobný úklid a pomoc s domácími pracemi.

Snažíme se také úzce spolupracovat s ústeckou odbočkou sesterské organizace Tyfloservis, o.p.s.


Navštivte nás na adrese: ​Hrnčířská 64/4 Ústí nad Labem 400 01

Zavolejte nám: +420 774 135 475

mail: info@tyfloentrumusti.cz 

Služby

Průvodcovské a předčitatelské služby

Doprovodíme vás tam, kam se potřebujete dostat.

Sociální rehabilitace

Naučíme vás používat ozvučené a zvětšovací kompenzační pomůcky na bázi PC.

Doplňkové služby pro nevidomé

Pomůžeme vám v domácnosti s úklidem a drobnými opravami.