Tyflopomůcky

Zde si můžete přečíst, jaké pomůcky nevidomé osoby běžně využívají. 

Tato kompenzační pomůcka slouží nevidomým a slabozrakým osobám k rozeznávání předmětů stejného tvaru, které proto nerozeznají hmatem. Čtečka hlasových etiket, nazývaná i Pen friend, má tvar tužky, díky čemuž dobře padne do ruky, je docela malá, je vyrobena z matného plastu a pohání ji dvě alkalické tužkové baterie. V širším horním konci má...

Indikátor světla a hladiny kapaliny je další kompenzační pomůcka pro nevidomé a slabozraké osoby. Usnadňuje jim nalévání nápoje a upozorní je na to, že nezhasli světlo při svém odchodu z místnosti. Tato kompenzační pomůcka má tvar malého kvádru a je vyrobená z plastu, díky čemuž je lehký. Na její zadní straně je zásobník na alkalické tužkové...

Braillská kostka je kompenzační pomůcka pro nevidomé a slabozraké osoby, které se pomocí ní mohou učit Braillovo bodové písmo. Má tvar malého hranolu a je vodorovně rozdělená na tři části. Jejími třetinami lze otáčet okolo své osy a na každé její třetině je ze všech čtyř stran jeden až dva body Braillova písma, tedy třetina tzv. braillského...