Čtečka hlasových etiket

02.04.2021

Tato kompenzační pomůcka slouží nevidomým a slabozrakým osobám k rozeznávání předmětů stejného tvaru, které proto nerozeznají hmatem. Čtečka hlasových etiket, nazývaná i Pen friend, má tvar tužky, díky čemuž dobře padne do ruky, je docela malá, je vyrobena z matného plastu a pohání ji dvě alkalické tužkové baterie. V širším horním konci má zabudovaný mikrofon a reproduktor a v užším dolním konci má čip pro snímání hlasových etiket. Vpředu má ovládací panel s několika tlačítky pod sebou a vzadu nahoře má zásobník na baterie.

Hlasové etikety jsou samolepicí štítky dvou velikostí, dvou tvarů a s odlišnými kódy. Jsou rozděleny na několik sad s několika archy těchto speciálních štítků. Jednotlivé sady archů se štítky jsou označené různými písmeny, aby si uživatel této pomůcky omylem nekoupil dvě sady štítků se stejným kódem. První sada štítků, tzv. nulová, je od výrobce čtečky přiložena v balení u čtečky. Následující sady štítků, tentokrát již označené písmeny, lze zakoupit v prodejně tyflopomůcek již samostatně. Samolepicí štítky lze lepit například na knihy v černotisku, na krabičky CD a DVD, na obaly potravin či na krabice stolních her. Výhodné je lepit štítky na jednotné místo na předmětech, na příklad do levého horního rohu dané věci, aby si uživatel čtečky nemusel pamatovat, který předmět má samolepicí štítek v jakém svém místě, nebo aby nemusel jednotlivé štítky na věcech pokaždé hledat. Hlasové etikety lze opakovaně použít. Jediná jejich nevýhoda je ta, že z některých druhů materiálu jdou obtížně sloupnout, takže se v takových případech mohou poškodit. Pen friend se prodává v plastové krabičce ve tvaru kvádru, uvnitř které je prohlubeň přesně na míru této pomůcky, takže do ní dobře zapadne, proto je v obalu napevno a nemůže se tedy poškodit svým volným pohybem uvnitř něj.

Práce s pomůckou: Nejprve z archu odlepíme štítek a nalepíme jej na vybraný předmět. Poté dlouhým stiskem horního tlačítka zapneme čtečku, která nám svůj chod ohlásí zvukovým znamením v podobě dlouhého pípnutí. Následně volnou rukou vyhledáme samolepicí štítek na daném předmětu a přiložíme na něj užší konec čtečky. Na té pak stiskneme poslední tlačítko pro nahrávání. Po chvíli se ozve zvukové znamení v podobě cinknutí, ohlašující spuštěnou funkci nahrávání. Nyní můžeme do širšího konce čtečky namluvit požadované údaje o označené věci. Tlačítko pro nahrávání musíme držet stisknuté po celou dobu, kdy nahráváme, a Pen friend musí být při nahrávání ve svislé, maximálně v mírně nakloněné poloze (ve vodorovné poloze nedokáže načítat kódy hlasových etiket a nahrávat na ně), svým širším koncem vzhůru a užším koncem stále na speciálním štítku. Jakmile pustíme tlačítko pro nahrávání, Pen friend přestane nahrávat. Teď si můžeme pro kontrolu zpětně poslechnout již nahraný audio záznam, a to jednoduše tak, že přiložíme špičku čtečky ke štítku, na který jsme právě nahrávali, nemačkáme k tomu žádné tlačítko a Pen friend nám díky své paměťové kartě, kam si ukládá kódy hlasových etiket s namluvenými audio záznamy, přečte ze štítku nahrávku. Při pouhém čtení pomůcka už nemusí být ve svislé poloze, neboť samotné čtení je možné i v té vodorovné.

Na čtečce lze regulovat hlasitost jejího hlasového výstupu a audio záznamy na hlasových etiketách je možné obměňovat opakovaným nahráváním, kterým se smaže původní audio nahrávka na hlasové etiketě.

Já čtečku hlasových etiket používám již 8 let a mohu říci, že vždy byla mým velkým pomocníkem. Pen friend s hlasovými etiketami mi umožňuje rozeznávat na příklad CD, DVD, knihy, učebnice a pořadače se studijními materiály ze střední školy. Jsem ráda, že tuto kompenzační pomůcku mám, neboť jsem díky ní mnohem soběstačnější, než bych byla bez ní a musela si proto spoustu věcí nechat číst od rodičů.

Autorka článku: Pavlína Fuksová