Infolisty a aktuality


14. 11. 2022 u nás v TyfloCentru proběhl turnaj ve zvukové střelbě. Účastnili se všichni střelci, kteří u nás zvukovou střelbu trénují. Přišli, pojedli, zastříleli, vyhráli. :)

Klienti našeho TyfloCentra mají možnost docházet na dvouměsíční kurz sebeobrany, aby se v případě přepadení nebo pokusu o krádež uměli ubránit na ulici. Kurzu se účastní 4 nevidomí klienti, kteří se téměř každý den pohybují po městě, učí se nejdříve základní chvaty, které postupem času zakomponují do cvičení a bránění se bílou holí. Sebeobraně je...

Letos se opět konala celorepubliková sbírka Bílá pastelka. Naše TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. pořádalo spolu s Muzeem města Ústí nad Labem zážitkové dopoledne. Od 9:00 do 13:30 za námi do muzea chodili žáci základních škol a střední školy, aby si v rámci výstavy FLAŠKA, kde jsme měli přichystané stanoviště s dobrovolníky, s klapkami na očích...

I na podzim jsme měli krásnou tancovačku, tentokrát v krásných prostorách Severočeské knihovny v Churchillově ulici. Tady jsou fotografie...

23. 8. jsme měli společné grilování s klienty. Původně jsme měli grilovat na hezkém místě na břehu Labe, ale počasí rozhodlo jinak a my jsme akci museli přesunout do naší klubovny. Buřty, klobásky a sýry chutnaly i z trouby a pak jsme ještě trochu tančili. Akce s občerstvením nikdy nezklamou :).

Děkujeme Městu Ústí nad Labem za podporu v rámci projektu Tancovačky pro nevidomé. Letos již podruhé jsme uspořádali tancovačku, tentokrát v prostorách DDM v Hradební ulici v tanečním sále. Měl dorazit i ústecký pan primátor, ale bohužel mu to nevyšlo. Nicméně, naši klienti si zatancovali a pobavili se a budeme se těšit na další akci zase v září.

Jak je koncem školního roku zvykem, červen je pro žáky základních škol volnější. Byli jsme pozváni městem Litoměřice na osvětovou akci, abychom představili žákům především 9. tříd činnost TyfloCentra Ústí nad Labem, o.p.s. a přiblížili, jak žijí lidé se zrakovým postižením. Měli jsme své stanoviště, kde jsme si povídali o zrakových vadách a žáci si...

Letos jsme díky Fondu ústeckého kraje opět mohli, už čtvrtým rokem, vyjet na rekondiční pobyt s našimi klienty, tentokrtá do hotelu Racek. Rok od roku mají rekondice větší úspěchy, a tak nás letos dohromady jelo 22. Všechny aktivity vyšly téměř podle plánu a spokojení byli jak klienti, tak personál TC i personál hotelu a průvodci námi navštívených...