Sebeobrana pro nevidomé

24.10.2022

Klienti našeho TyfloCentra mají možnost docházet na dvouměsíční kurz sebeobrany, aby se v případě přepadení nebo pokusu o krádež uměli ubránit na ulici. Kurzu se účastní 4 nevidomí klienti, kteří se téměř každý den pohybují po městě, učí se nejdříve základní chvaty, které postupem času zakomponují do cvičení a bránění se bílou holí. Sebeobraně je ve spolupráci s UJEP učí pedagog tělesné výchovy se  studentem.