Litoměřické výstaviště 8. 6. 2022

22.06.2022

Jak je koncem školního roku zvykem, červen je pro žáky základních škol volnější. Byli jsme pozváni městem Litoměřice na osvětovou akci, abychom představili žákům především 9. tříd činnost TyfloCentra Ústí nad Labem, o.p.s. a přiblížili, jak žijí lidé se zrakovým postižením. Měli jsme své stanoviště, kde jsme si povídali o zrakových vadách a žáci si zkoušeli chůzi s bílou holí s klapkami na očích, brýlemi simulující zrakové vady, zkoušeli psát svá jména v Braillově písmu a také poznávali hmatové obrázky.