Vedla jsem kurz fyzické sebeobrany nevidomých a slabozrakých osob

16.08.2021

V rámci svého, před pár lety ukončeného, studia na střední škole jsem měla vykonat třítýdenní souvislou pedagogickou praxi. Na té jsem byla v zařízení TyfloCentra. Do náplně této mojí praxe spadal mimo jiné činnosti kurz fyzické sebeobrany nevidomých a slabozrakých osob. S ním jsem do té chvíle osobní zkušenost neměla. Proto jsem se s ním nejprve musela seznámit já sama, než ho povedu. Na programu byl jednou týdně. Poprvé jsem při něm pouze poslouchala lektora. Ten mně i klientům TyfloCentra dané techniky sebeobrany buď slovně popisoval, nebo je na nás předváděl, abychom si je vyzkoušeli na živo a lépe jsme si je tím osvojili. Byly to různé úkony, jakými se lze i beze zraku ubránit případnému útočníkovi. Příklady: Když je nevidomý člověk přepaden zezadu, šlápne agresorovi na nohu, udeří ho rukou kamkoliv nebo jde do dřepu, protože v této poloze je pro útočníka nepohodlná pozice. Když nevidomý člověk otevře dveře svého bytu neznámé osobě, která se vůči němu poté začne chovat nebezpečně a zabrání mu svou nohou v zavření dveří jeho bytu, vypálí proti této nebezpečné osobě pěstí. Buď pachatele pěstí zasáhne, nebo před ní viník instinktivně uhne a je spolehlivě odrazen od dalšího ohrožování dotyčné nevidomé osoby. Při útoku zepředu či zezadu může nevidomá oběť uhodit agresora svou hlavou do té jeho. Víc to bolí agresora, který úder dostane, než oběť, která ho uhodí. Jakmile jsem si všechny předvedené techniky zafixovala, mohla jsem je při dalších lekcích fyzické sebeobrany učit klienty TyfloCentra. Někteří z nich během lekcí vyprávěli nám ostatním své dřívější zkušenosti s napadením. Jeden nevidomý klient nám vyprávěl, že mu jednou na ulici neznámý muž hrozil, že má u sebe nůž. Dotyčný klient TyfloCentra se toho nezalekl, naopak útočníka vyzval, ať mu ten nůž ukáže, neboť že má u sebe nůž, může říci každý. Jakmile násilník natáhl ruku s nožem ke klientovi TyfloCentra, klient mu ho vytrhnul z ruky a hodil ho do blízkého kanálu. Obdivovali jsme jeho tehdejší odvahu i pohotovou reakci. Tento kurz mě před pár lety obohatil o nové poznatky i zážitky.