Rozhovor s Petrem Adamovským na Českém rozhlasu Sever

16.06.2021

Náš nevidomý kolega Petr Adamovský byl pozván do Českého rozhlasu Sever, kde zastupoval ústecké TyfloCentrum a mluvil o životě nevidomých, kompenzačních pomůckách, zaměstnávání osob se zrakovým postižením, sportu a dalším.

Pro poslech rozhovoru klikněte na odkaz níže: