Moje první 4 roky na střední škole

22.04.2021

Na střední škole jsem opět byla integrovaná. Také tato škola, kde jsem studovala, naštěstí byla v místě mého bydliště. Na ni jsem přišla již nevidomá. Na všechny školní předměty kromě matematiky jsem používala notebook s hlasovým výstupem pro nevidomé a slabozraké osoby. Na matematický zápis jsem využívala Pichtův psací stroj. Na počítači matematika psát ani počítat nejde. První ročník byl pro mě velmi stresující kvůli náporu velkého množství složitého učiva. Matematika, fyzika a středoškolská chemie byly pro mě náročné na představu. Problémy v matematice mi nijak neulehčoval ani složitý zápis matematických příkladů na Pichtově psacím stroji. Zatímco v černotisku je početní příklad na řádek nebo dva, v Braillově bodovém písmu obsáhne třeba polovinu papíru. Pak je těžké orientovat se pouhým hmatem v tak dlouhém textu. Výklad učební látky jsem si mohla nahrávat na diktafon. Měla jsem tak další možnost, jak se doma učit. Mohla jsem si i doplnit zápis v notebooku podle audiozáznamu v diktafonu, kdybych si při vyučovací hodině nestihla něco zapsat. 

Ve druhém ročníku jsem měla rozpis písemných i ústních zkoušení na jednotlivé dny. Na každý den připadalo pro mě jedno zkoušení. Díky tomu jsem měla na svou přípravu na každé z nich doma víc času. V matematice jsem používala mimo hmatových pomůcek a kalkulátoru s hlasovým výstupem i speciální tenké fólie formátu A4 z průhledného plastu. Na ně jde reliéfně kreslit a psát propisovací tužkou. Tím vzniká hmatná linie a já jsem takto zakreslovala matematické grafy. Nejlépe jsem měla v prvních čtyřech letech studia zpřístupněný zeměpis, biologii, informační a komunikační technologie a výtvarnou výchovu. V zeměpisu a biologii nám učitelé pouštěli slovně komentované dokumenty. Díky nim jsem měla lepší představu o probírané látce. V zeměpisu jsem měla modifikované učivo. Učila jsem se v něm jen to nejdůležitější a snadno představitelné. Ve výtvarné výchově měla naše učitelka mnoho nápadů, jak využít hmat, a s jakými materiály či jaké výtvarné techniky si mohu vyzkoušet. V informatice jsem měla též modifikované učivo. Mohla jsem si i ohmatat skutečné části i vnitřní součástky počítače, abych měla lepší představu o jejich provedení a funkci. Maturitní ročník jsem měla rozdělený na 2 roky. 

Ve čtvrtém ročníku, kdy spolužáci maturovali, jsem si uzavřela školní předměty, ze kterých jsem neměla maturovat. V "pátém" ročníku - můj prodloužený čtvrtý ročník, jsem se měla v klidu a o to intenzivněji věnovat už jen čtyřem maturitním předmětům. První 4 roky svého studia jsem byla naší třídní učitelkou bezdůvodně vyčleňovaná ze školních akcí a částečně i z náslechové praxe. Na střední škole jsem vystřídala 3 asistentky. Z nich se žádná nehodila na práci v sociálních službách. Příliš si neplnily pracovní povinnosti a dvě z nich měly neznámo proč potřebu vychovávat mě. To ovšem rozhodně nebylo jejich posláním ani právem.

Autorka příspěvku: Pavlína Fuksová