Hrála jsem stolní hry s nevidomými dospělými lidmi

03.09.2021

V rámci souvislé pedagogické praxe během svého dřívějšího studia na střední škole jsem jezdila do zařízení TyfloCentra. V něm jsem po dobu tří týdnů vedla některé tamní aktivity pro klienty. Mimo zvukovou střelbu, jógu pro nevidomé osoby a kurz fyzické sebeobrany nevidomých a slabozrakých osob šlo několikrát i o můj vlastní program pro tamní klienty. V rámci něj jsem do TyfloCentra přinesla z domova své stolní hry pro nevidomé a slabozraké osoby. Jednalo se o hmatové pexeso - čtverečky z různých druhů látky, pevné fólie i plyše, zvukové pexeso - krychle naplněné různými drobnými tvrdými předměty, hmatové domino, hlavolam Soliter, hlavolam neurčitého tvaru, ze kterého se měla složit krychle, hlavolam na bázi rozdělování stejných braillských písmen do sloupců posuvným pohybem po válci a výtvarnou pomůcku s názvem Kreslenka. To je sada gumové protiskluzové podložky formátu A4 a tenkých fólií též formátu A4. Do nich se propisovací tužkou vyrývá úzká reliéfní stopa. Díky tomu nevidomí i slabozrací lidé mohou kreslit a svůj výtvor si hmatem zpětně prohlédnout. Jednou jsem s sebou do TyfloCentra vzala z domova vědomostní kvíz z oblasti historie i přírodních věd. Otázky i správné odpovědi k tomuto kvízu jsem měla napsané v Braillově bodovém písmu na papíře. Z něj jsem je četla klientům TyfloCentra. Ti mi na ně ústně odpovídali. Všechny výše jmenované stolní hry jsem hrála se samými dospělými lidmi. TyfloCentrum je pro klienty starší šestnácti let. Každý den své praxe jsem pracovala s jedním až třemi klienty TyfloCentra. Byli přibližně ve věkovém rozmezí 40 až 80 let. Moje stolní hry je prý velice zaujaly. Hlavolamy pro nevidomé ani Kreslenku do té chvíle údajně neznali, proto jsem je seznámila s používáním těchto pomůcek. Braillský hlavolam nepůsobil příliš velké potíže nikomu. Zato hlavolam na bázi skládání krychle z neurčitého tvaru nevyřešil nikdo. Každému klientovi TyfloCentra více či méně vyhovovala jiná moje pomůcka, to podle jejich individuálních zvláštností typu horší cit v prstech, jejich odlišná schopnost soustředit se na danou činnost nebo nedoslýchavost. Přesto se všichni snažili v mých aktivitách uspět co možná nejlépe, protože je bavily, soudě podle jejich zvídavosti, trpělivosti i vytrvalosti. Díky tomu jsem měla z tohoto svého programu v TyfloCentru dobrý pocit.

Autorka článku: Pavlína Fuksová