DOTYK PRO SENIORY POTMĚ - masáže z GIVING TUESDAY 2020

12.04.2021

V návaznosti na projekt GIVING TUESDAY 2020 již masírujeme v DOZP Trmice a DD Chlumec!

Velké vřelé díky patří všem dárcům, kteří se rozhodli přispět. V prosinci 2020 jsme vybrali 6 350 Kč = 43 MASÁŽÍ pro klienty obou domovů pro seniory. Bohužel jsme s realizací museli počkat až po uvolnění vládních opatření.

Potěšení je nyní na všech stranách a spolupráce pokračuje i po vyčerpání vybraných prostředků. 

V projektu bychom chtěli pokračovat i nadále a rozšířit spolupráci i s dalšími domovy pro seniory.  Masáže totiž, kromě pomoci při problémech se svaly, proleženinách a dalších zdravotních problémech, naplňují seniorům velmi silnou dotykovou potřebu a současně přináší možnost tolik potřebného sociálního kontaktu. Setkávání a vznik nových přátelství oceňují i hendikepovaní maséři, kteří díky tomu také mají dlouhodobé pracovní uplatnění.