Dny Bílé pastelky 11. - 13. 10. 2021 v TyfloCentru

25.10.2021

Letos se konal 22. ročník dnů Bílé pastelky. Naše ústecké TyfloCentrum využilo všech tří dnů k výběru finančních příspěvků a osvětě osob se zrakovým postižením. 11. a 12. 10. nám přišlo do TyfloCentra několik tříd 1. stupně ZŠ. Děti si vyzkoušely činnosti a aktivity, které běžně dělají nevidomé osoby (uvaření čaje poslepu, zvuková střelba, řešení rébusů v Braillově písmu, psaní na Pichtově psacím stroji pro nevidomé atd.). 

Ve středu 13. 10. jsme pořádali orientační pochod potmě na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Dopoledne jsme měli hojnou účast žáků 2. stupně ZŠ, v průběhu akce od 10:00 měla v atriu náměstí open-air koncert nevidomá klavíristka Ráchel Skleničková. Od 13:00 do 15:00 byl pochod určen pro naše klienty, v průběhu celé akce chodili i lidé ze široké veřejnosti.

K večeru jsme dny Bílé pastelky zakončili benefičním koncertem nevidomého zpěváka a klavíristy Honzy Jareše, který se konal v Císařském sále Městského muzea v Ústí nad Labem.  Děkujeme proto muzeu za poskytnutí prostor, účastníkům koncertu za podporu a Českému rozhlasu sever za propagaci akce v rádiu.