Cvičební prvky v Písku

29.09.2021

V Písku v Jižních Čechách existuje něco na způsob dětského hřiště, ovšem tohle hřiště je určené spíš seniorům i jiným osobám se sníženou pohyblivostí. Tamní herní prvky na jednoduché bázi jsou všechny hmatové. Díky tomu jsou vhodné i pro osoby s jakoukoliv zrakovou vadou. samozřejmě je může otestovat i zcela zdravý člověk. Tohle hřiště nebo také jakási venkovní posilovna, se nachází v ulici Jablonského na sídlišti u řeky a cyklostezky. Tamní cvičební prvky jsou vyrobené ze dřeva a z kovu. Jsou zaměřené na rovnováhu, na šplh, na hrubou motoriku rukou i nohou a na chůzi po laně pochopitelně s oporou. První tamní atrakce je dřevěný žebřík s masivními hranatými šprušlemi. Na něm si člověk procvičí nejen šplh i rovnováhu, ale také si na něm posílí svalstvo na horních i dolních končetinách. Druhá tamní atrakci tvoří dva dřevěné sloupy s větším rozestupem od sebe, mezi kterými jsou pod sebou vodorovně natažená dvě silná a pevná lana. Po dolním laně má člověk chodit. Horního lana se má během chůze držet oběma rukama. Postupuje tedy z leva do prava či naopak. Procvičí si při tom hlavně stabilitu a ověří si sílu v rukách. Třetí tamní cvičební prvek je zaměřený na břišní svalstvo i na klouby a svaly dolních končetin. Jde o klasickou lavičku k sezení, naproti které stojí jednoduchý mechanismus s pedály. Vykonává se na něm tedy jízda na kole či na rotopedu. Čtvrtý tamní herní prvek je zaměřený na hrubou motoriku rukou. Je tvořený vyšší kovovou deskou, kterou je provlečená jakási malá činka, a zároveň je do té desky vyrytý nepravidelný a hodně vlnitý obrazec. Člověk stojí čelem k boční hraně této desky. Kovové závaží v podobě činky drží rukama za oba rozšířené konce. Pohyby pažemi směrem nahoru, dolu, dopředu i dozadu se snaží projet úzkým prostředkem závaží celý obrazec v desce. Já sama jsem si zacházení s těmito cvičebními prvky před pár lety vyzkoušela a mám s nimi dobrou zkušenost.

Autorka článku: Pavlína Fuksová