Výroční zpráva 2019

Z roku 2019 se ještě zpracovává. Ihned, jak bude, ji sem také dodáme.