Bowling hrají i nevidomí lidé

20.04.2022

Bowling byl nevidomým lidem zpřístupněný v roce 2004. Pravidla hry bowling pro nevidomé osoby má svá specifická pravidla. Nevidomý hráč - bowler, potřebuje při hře oproti vidícím hráčům tzv. naváděcí madlo a dopomoc asistenta. Naváděcí madlo je speciální pomůcka, podle níž se nevidomý bowler rozbíhá. Naváděcí madlo se skládá ze dvou stojanů s nastavitelnou výškou a se zajištěním stability. Na stojany je nasazena vodorovná tyč, dlouhá asi 4 m. Ustaví se rovnoběžně s dráhou. Bowleři "praváci" staví madlo vlevo, "leváci" vpravo.

Postup hry pro nevidomého

Nevidomý hráč "pravák" uchopí pravou rukou kouli z podavače koulí a podle začátku naváděcího madla se zorientuje čelem k dráze a postaví se do základní pozice. Levou rukou se zlehka dotýká vodorovné tyče madla, rozkýve kouli, podél naváděcího madla se rozběhne a na konci naváděcího madla vypustí kouli. Po vypuštění koule se hráč podle naváděcího madla vrátí zpět k podavači koulí.

Naváděcí madlo je nezbytnou pomůckou pro nevidomé hráče bowlingu, je rozložitelné a přenosné, ale oficiálně se nevyrábí. Je potřeba zajistit jeho výrobu u dobrovolného soukromého výrobce. Potřebné informace o výrobě a použití naváděcího madla lze získat na telefonním čísle: 737/588 050 nebo na e-mailové adrese: tyflosport@centrum.cz.

Nevidomí bowleři potřebují také asistenci vidícího člověka. Asistent nevidomému hráči sděluje nezbytné informace o postavení kuželek, o dráze vržené koule nebo o počtu sražených kuželek při hodu. Také nevidomému hráči sděluje důležité informace zobrazené na monitoru herního zařízení. Pro nevidomého hráče je lepší mít svou vlastní bowlingovou kouli s otvory na míru svých prstů, než si ji půjčovat. Možné je také zakoupení speciální obuvi na bowling pro nevidomého hráče.

zdroj informací: https://wwwtjzora.cz/bowling/

Autorka příspěvku: Pavlína Fuksová