Infolist TyfloCentra listopad 2021

26.10.2021

Vážení klienti

V pondělí 29. 11. od 13:00 se v TyfloCentru bude konat turnaj ve zvukové střelbě. Hlaste se M. Velebilové na mail velebilova@tyflocentrumusti.cz.

Protože je 13. 11. Mezinárodní den nevidomých, tak v pátek 12. 11. proběhne od 17:00 v prostorách TyfloCentra "Tancovačka pro nevidomé". Občerstvení zajistíme a za poplatek si u nás můžete objednat pivo nebo limo. Účast nám prosím ohlaste předem.

Tréninky zvukové střelby budou od 14:00 každé listopadové pondělí kromě 29. 11. Chráněná dílna proběhne od 10:00 ve dnech 9. a 30. 11. Středeční Relax s Blankou pořádaný odbočkou SONS Ústí nad Labem v klubovně TyfloCentra bude 3. 11. od 13:00. Jóga pro nevidomé je každé pondělí od 17:00.

Pro uživatele Apple produktů chceme připomenout, že se pro vyřešení problémů a poskytnutí rad mohou obrátit na konzultanta pro Apple produkty Radka Pošívala na e-mail adrese: posival@tyflocentrumusti.cz nebo kontaktovat M. Velebilovou na číslo: 771 125 593, která mu informaci předá.

Za průvodcovské a předčitatelské služby účtujeme 120 Kč/hod (objednávejte se u: B. Žárská: 775 850 273 nebo M. Velebilová: 771 125 953).

Konzultace ohledně počítačů jsou konané podle dohody s počítačovým instruktorem TyfloCentra a budou probíhat v místě bydliště klienta. Objednat se můžete telefonicky na tel. 770 184 549.

Přejeme vám příjemné dny.

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.