Infolist TC listopad 2022

03.11.2023

Vážení klienti

S listopadem pro vás máme více informací. Kvůli velkému zájmu musíme rozdělit tréninky zvukové střelby na střelce závodící a střelce rekreační. Pro většinu střelců se nic nezmění. Každé pondělí od 14:00 budou chodit střelci, kteří jezdí na závody. Střelci rekreační budou chodit každé úterý od 9:30. Je to kvůli prostorovým omezením naší klubovny a efektivitě tréninků. Jedno pondělní dopoledne půjdeme na střelnici v Ústí nad Labem. Máme ji slíbenou, termín nám ještě pan kapitán upřesní.

Ve čtvrtek 9. 11. půjdeme hrát bowling na Replay bowling Klíše od 14:00 do 15:00. Sejdeme u starého TyfloCentra v Hrnčířské ulici v 13:30.

Každou středu od 9:30 do cca 12:00 se v klubovně TC začínají hrát šachy pro nevidomé. Zájemci si berou své šachy s sebou.

Dne 13. 11. je mezinárodní den nevidomých a my ve spolupráci s kinem Hraničář promítáme film s komentářem Po čem muži touží. Akce začne v 15:00 a skončí v 17:00. Pan Salaba ze SONS Praha začne krátkou přednáškou o komentovaných filmech a pak se začne promítat film. Vstupné činí 50 Kč, platí se u vstupu. Sraz u Hraničáře je v 14:45. Kdo s námi půjde od starého TC, dorazí k němu v 14:20. Svou účast nám prosím také potvrďte předem, ať víme počty kvůli doprovodům. Se zájmem se hlaste B. Žárské.

Kdo používá ozvučený iPhone nebo MacBook a chce se na něm učit nové funkce a zdokonalovat se, může se objednat u Lukáše Fabiana, který je proškolen firmou Symbio jako lektor (necertifikovaný).

Stížnosti a připomínky jsou v TyfloCentru řešeny už jen elektronicky. Kdo má potřebu, může se vyjádřit ve formuláři na našich stránkách (v sekci kontakty) či ředitelce p. Bašníkové nebo přímo prezidentovi SONS: prezident@sons.cz (Luboš Zajíc).

Telefonní čísla do TyfloCentra: A. Bašníková 774 135 475, B. Žárská 775 850 273, M. Velebilová 771 125 953, P. Honzátková 770 110 275, Lukáš Fabian 778 961 156.

Za průvodcovské a předčitatelské služby účtujeme 140 Kč/hod (objednání u B. Žárské: 775 850 273 nebo M. Velebilové: 771 125 953).

Konzultace ohledně počítačů jsou konané podle dohody s počítačovým instruktorem TyfloCentra a budou probíhat v místě bydliště klienta. Objednat se můžete u Petra Adamovského na tel. 770 184 549.

Pro dotazy, domluvy ohledně našich služeb nás kontaktujte jen ve všedních dnech od 9:00 do 16:00, děkujeme.

Přejeme pěkné podzimní dny.

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.