INFOLIST - SRPEN 2021

01.07.2021

INFOLIST TYFLOCENTRA SRPEN 2021

Vážení klienti

V srpnu budou tréninky zvukové střelby v pondělí 2. 8., 16. 8. a 30. 8. od 11:00. Chráněná dílna se opět uskuteční a to 17. a 31. 8.

Pokud budete chtít navštívit TyfloCentrum v termínu od 23. - 26. 8., domluvte si prosím návštěvu dopředu telefonicky s paní Bašníkovou na čísle: 774 135 475. Ty z vás, kteří cestují hromadnou dopravou města Ústí nad Labem, prosíme, aby nefunkčnost VPN na zastávkách trolejbusů a hlášení zastávek v autobusech a trolejbusech hlásili Radkovi Pošívalovi, který tyto záležitosti s MHD Ústí nad Labem vyřizuje. Kontakt na R. Pošívala: posivalradek@gmail.com. V případě telefonického spojení volejte na číslo 771 125 953 M. Velebilové.

Za průvodcovské a předčitatelské služby účtujeme 120 Kč/hod (objednávejte se u: B. Žárská: 775 850 273 nebo M. Velebilová: 771 125 953).

Konzultace ohledně počítačů jsou konané podle dohody s počítačovým instruktorem TyfloCentra a budou probíhat v místě bydliště klienta. Objednat se můžete telefonicky na tel. 770 184 549.

Přejeme vám příjemné letní dny.

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.