Elektronická čtečka knih

21.01.2021

Elektronická čtečka knih je kompenzační pomůcka pro nevidomé a slabozraké osoby, které si díky ní mohou číst texty v černotisku. Váží 2 až 3 kg, má tvar většího kvádru a je vybavená dvěma reproduktory, jednoduchým ovládáním, paměťovou kartou a vyklápěcím ramenem, v jehož konci je videokamera. Dole na přední straně čtečky jsou v rozestupu dva plastické body, vymezující střed čelní strany čtečky, před který se má položit papír s textem. Je možné na ní nastavit hlasitost předčítání a pět jazyků, ve kterých čte, a jde o češtinu, slovenštinu, ruštinu, němčinu a angličtinu. Stojí přibližně 80 000 Kč a lze ji zakoupit v prodejně tyflopomůcek.

Práce s pomůckou: Čtečku i papír s textem, který chceme číst, dáme na rovnou a tvrdou podložku, aby se papír se čteným textem nebořil a nekrabatil a šel tak lépe snímat kamerou čtečky. Papír nastavíme před prostředek zapnuté čtečky a vyklopíme její rameno s kamerou, aby bylo nad textem. Musíme pár minut počkat, až kamera čtečky zabere text a nahraje ho do elektronické paměti. Dobu snímání textu čtečka doprovází zvukovým znamením v podobě klepání, podobného tikotu hodin. Když je text nahraný a připravený ke čtení, zazní zvukový signál v podobě zvuku fotoaparátu, když udělá snímek. Čtečka následně samočinně začne předčítat nahraný text. Nepopisuje však obrázky, schémata ani tabulky, které pouze nazve grafikou. Výhoda je ale to, že nevadí, když se text položí před pomůcku vzhůru nohama. Je totiž schopná snímat ho i v této poloze, poté si ho v paměti obrátit, jak patří, a přečíst jej.

Autorka článku:  Pavlína Fuksová