Chomutov

09.04.2020

Historie

Poskytnuté dotace za rok 2018 a 2019

Město Chomutov nám v roce 2018 a 2019 poskytlo dotaci na obě naše služby, tj. projekty Průvodcovská a předčitatelská služba a Sociální rehabilitace pro oba zmíněné roky.

Za dotace v obou letech mnohokrát děkujeme!