Klienti & Aktivity
 

Ve svém dosavadním životě jsem poznala hodně lidí, kteří mi byli nápomocní a respektovali mě jako svébytnou a plnohodnotnou osobu. Setkala jsem se ale i se dvěma jedinci, kteří bohužel ve svůj prospěch zneužili mého zrakového postižení. V obou případech šlo bohužel o moje dvě asistentky na základní a střední škole, které by správně měly být jedněmi...

Téměř od narození mám silný vztah k hudbě. Rodiče mi v útlém věku často zpívali, v dětství jsem měla pár hudebních nástrojů (dětský klavír, xylofon, zobcová flétna, tamburína), a od tří let jsem na hudbě, dá se říci, závislá. Již v raném dětství jsem měla velice ráda hlubokomyslné a zádumčivé písně pro dospělé, neboť jsem už tenkrát byla...

Braillská kostka je kompenzační pomůcka pro nevidomé a slabozraké osoby, které se pomocí ní mohou učit Braillovo bodové písmo. Má tvar malého hranolu a je vodorovně rozdělená na tři části. Jejími třetinami lze otáčet okolo své osy a na každé její třetině je ze všech čtyř stran jeden až dva body Braillova písma, tedy třetina tzv. braillského...

Elektronická čtečka knih je kompenzační pomůcka pro nevidomé a slabozraké osoby, které si díky ní mohou číst texty v černotisku. Váží 2 až 3 kg, má tvar většího kvádru a je vybavená dvěma reproduktory, jednoduchým ovládáním, paměťovou kartou a vyklápěcím ramenem, v jehož konci je videokamera. Dole na přední straně čtečky jsou v rozestupu dva...