Klienti & Aktivity
 

Nevidomí a slabozrací lidé používají kromě četby v elektronické podobě i texty v Braillově bodovém písmu. Je to druh písma, který se na rozdíl od černotisku čte hmatem. Vidící člověk ho však může číst hmatem i zrakem. Čte se zleva doprava jako černotisk. Tento druh písma je tvořen hmatnými tečkami, vyraženými do materiálu (list papíru, fólie, plast...

Bílá hůl

16.11.2020

Bílá hůl je základní a nejdůležitější kompenzační pomůcka pro nevidomé a slabozraké. Slouží jim k prostorové orientaci, pokud nemají vodícího psa či průvodce. Je vyrobena z duralu, aby byla lehká. Skládá se z několika částí, propojených silnou gumou. První části se říká rukojeť a poslední část se nazývá koncovka. Koncové části hole jsou dřevěné....

Nedlouho před Listopadem se u nás začala ustavovat raná péče - ta v roce 2020 slaví 30 let svého oficiálního založení. První skupina rodin a poradců rané péče byla nesmírně semknutá, šlo často o osobní přátelství. Když děti začaly vyrůstat z věku spadajícího pod ranou péči - v případě pouhé zrakové vady od narození do čtyř let a v případě...